Népcsoportok


 

 Ismerkedjünk meg Magyarországon élő emberekkel.Azok népszokásaival,és hogy őrzik e még.Mi is az a népviselet?:

 A népviselet elemeiöltözetdarabok. A népviselet vizsgálatának egyik fő ága az egyes öltözetdarabokat kutatja, anyag és forma szerint törekszik típusaik, változataik megállapítására és elterjedésükből, történeti adatokból próbálja meghatározni alakulásuk menetét. A hazai népviselet-kutatásnak ez sajnálatosan elhanyagolt területe, az idevágó ismereteket az öltözetdarabokat tárgyaló cikkek ismertetik. Az alakulásmenet és az eredet keresése, amit itt részletesen nem tárgyalunk, gyakran átvezet más népekhez és nem paraszti társadalmi rétegekhez. Egyes darabok esetében a kutatások azt sejtetik, hogy szűk területen, a közeli múltban alakultak ki, míg mások egész vagy fél Európa régi sajátjai. A magyar népviselet alapelemeinek olyan egyszerű és az esetek nagy többségében házilag előállítható nyersanyagból készített öltözetdarabok tekinthetők, amelyek a nyelvterület nagy részén ismertek voltak a közeli vagy távolabbi múltban s melyekből magukból teljes öltözetek állíthatók össze. Ide tartozik a vászonból készített → ing → gatyaés a nadrág, →pendely→ szoknya →kötényfélék, → övek, a juh szőrös bőréből készített → elejbőr, → kacagány, →bőrmellények, → ködmönök, → subák, bundák, → nadrágok, a gyapjúszövetből készített szűr, → zeke, → daróc, nadrág. Egy-egy öltözetdarabnak, szabását illetően lehetnek rendkívül egyszerű és igen bonyolult változatai is.

 

 Bunyevácok,Tambura

Szlovákok

Kereső

 

 

 

 

Belépés
0.046 mp