Számmisztika

 

 A számok rejtélyes eredete az ősidőkbe nyúlik vissza . Az egyiptomiak, babilóniaiak, kínaiak írásos táblai bizonyították, hogy i. e. legalább 4000 évvel ismerték és alkalmazták a számokat. 

A matematika tudománya érthető módon hosszú ideig egybeolvadt a számmisztika tanával. A későbbi évszázadokban azonban különváltak, s a titkos tanok közé lépett, mely csak a  beavatottak számára volt hozzáférhető. A számok megfigyelése és misztikus tanának keletkezése korábbra tehető, mint az asztrológia, a bolygók ismerete.Az egyjegyű számok szent elveket testesítenek meg, melyek mindegyikét bolygókhoz s az azoknak megfelelő tulajdonságokhoz rendelték hozzá majd a fémekhez és színekhez is társították.

az ÁBC betűinek numerológiai megfeleltetése a következő:

A következő példa megmutatja, miként lehet kiszámítani az egyén neve alapján a megfelelő számot.:

                        K O C H  A D R I E N N

Add össze:    2 6 3  8    1 4 9 9 5 5 5     Össz.=57=12=3

A következőkben a számok fő tendenciáira irányuló vizsgálat eredményeit mutatjuk be:

1-EGYÉNISÉG ( Akarat)

Erős, öntudatos: akaratos, uralkodni vágyó, önző, arrogáns, indulatos, én-központú.      Tartózkodó: másoktól függő, saját magát alárendelő, döntéshozataltól vagy vezető szereptől szorongó, makacs, halogató.                                                                                 Harmonikus: erős akaratú, ambiciózus, másokra tekintettel lévő, szervező, vezető, kezdeményező, egyéniségét megtartó, eredeti.

2-EGYÜTTMŰKÖDÉS (Béke)

Erős, öntudatos: tolakodó, önkényes, figyelmetlen, harsány, tapintatlan, szélsőséges, lelkiismeretlen, felületes, megosztó.                                                                                         Tartózkodó: ingadozó, barátságtalan, fondorlatos, akadékoskodó, túlzottan aprólékos (s ez mindig hátráltatja), állásfoglalásra képtelen.                                                              Harmonikus: diplomatikus, alkalmazkodó, békítésre hajlamos, átveszi mások ritmusát, kedves, ellenkező nézeteket is fontolóra vesz, állásfoglalás előtt minden szempontot laposan megvizsgál.

3-ÖNKIFEJEZÉS (Kreativitás)

Erős, öntudatos: felületes, nagyzoló, pletykálkodó, hiú, kreativitásával hivalkodó, ízléstelen, gyakorlatiatlan.                                                                                                                                       Harmonikus: jó beszédkészségű, kreatív, művészi hajlamokkal rendelkezik, intuitív, vidám, társaságszerető, lelkes, öltözködésben és viselkedésben egyaránt jó ízlésű.

4-FEGYELEM (Munka)

Erős, öntudatos: makacs, rugalmatlan, türelmetlen, túlzottan komoly, nyers, érzéketlen, munkamániás.                                                                                                         Tartózkodó: lusta, maradi, szűk látókörű, csak a gyakorlatias dolgokat értékeli, nem értelmiségi.                                                                                                                                    Harmonikus: hűséges, állhatatos, türelmes, felelősséget vállaló, a tényekben hisz, rendezetten él, feddhetetlen.

5-SZABADSÁG (Változás)

Erős, öntudatos: nyugtalan, értékekkel nem törődő, ideges, nincs felelősségérzete, mértéktelen (különösen érzéki dolgokban), szétszórt érdeklődésű, lázadó.  Harmonikus: fejlődőképes, sokoldalúan tehetséges és népszerű, kíváncsi, szabadságszerető, gyors, rugalmas, kalandkedvelő, energikus, az utazás megszállottja.

6-FELELŐSSÉG (Szolgálat)

Erős, öntudatos: túlzottan elfoglalják mások problémái, önelégült, aggodalmaskodó, otthonában diktátor, vitatkozásra hajlamos, maradi elveket vall, könnyen kijön a sodrából.                                                                                                                                        Tartózkodó: mártír, nem szívesen szolgál ki másokat, nem törődik a családdal és az otthonnal, panaszkodó, ideges, túlterhelt, (valós vagy vélt okból).                                    Harmonikus: otthonában kiegyensúlyozott, nagylelkű, önzetlen, művészi ízlésű, lelkiismeretes, egyenes, keresi az érzelmi egyensúlyt.

7-BÖLCSESSÉG (Elkülönülés)

Erős, öntudatos:szigorú kritikus, túlzottan elemző, intellektuálisan öntelt, köpönyegforgató, zárkózott, különc,szőrszálhasogató.                                                         Tartózkodó: szkeptikus, bizonytalan, cinikus, elnyomó, rideg, inkább gondolkodik, mint cselekszik, fondorlatos, érzelmileg tartózkodó, zárkózott.                                                     Harmonikus: elemző, mélyebb igazságokat kereső, van műszaki érzéke, képzelete gazdag, bizakodó, hisz a megérzésekben, szenvedélymentes, higgadt, kiegyensúlyozott.

8-HATALOM (Erő)

 Erős, öntudatos: vezetői szerepre, hatalomra törő, másokra nincs tekintettel, materialista felfogású, megköveti az elismerést, kérkedő, erőszakos.                             Tartózkodó: fél a kudarctól, nem képes irányítani, ítélőképessége gyenge, áskálódó, tekintélyt nem tisztelő, üzleti ügyekben tisztességtelen, a pénzügyekben hanyag.          Harmonikus: képes keresztül vinni az akaratát, tiszteli a gazdagságot, sikeres, józan gondolkodású, magabiztos, szolgálatkész ügyintéző.

9-EMBERSZERETET (Együttérzés)

 Erős, öntudatos: nem gyakorlatias, ingatag, túlzottan idealista, mások véleményével szemben türelmetlen, túlzottan nagylelkű, tapintatlan, szélsőséges felforgató.               Tartózkodó: céltalan, becsapható, könnyen kihasználható, közömbös, pesszimistán tekint a világra és a jövőre.                                                                                                         Harmonikus: hivatástudó, együtt érző, nagylelkű, művészi adottságokkal rendelkező, a népek testvériségén, harmonikus együttélésén fáradozó, tökéletességre törekvő, közösségi érzés megteremtésén munkálkodó.

Számmisztika hozzászólásai

Szólj hozzá


Kereső

 

 

 

 

Belépés
0.018 mp